Příštítná tělíska hypofunkční

synonymum

Lékařský: Hypoparatyreóza

Angličtina: hypoparatyreóza

definice

Hypofunkce příštítných tělísek (hypoparatyreóza) je nemoc Příštítná tělíska, což vede k nedostatku parathormonu. Tento nedostatek Parathormony vede k jednomu Nedostatek vápníku po celém těle, takže neurologické příznaky může nastat.

Etiologie

Nejčastější příčina a Příštítná tělíska hypofunkční (Hypoparatyreóza) je chirurgicky indukované odstranění příštítných tělísek s částečným nebo úplným odstraněním štítné žlázy. Méně časté jsou příštítné tělísky Ozáření, Autoimunitní onemocnění nebo dlouhý a vážný Nedostatek hořčíku poškozené.

Příčina

Parathormony je hormon produkovaný v příštítných tělískách, který způsobuje Vápník a fosfátová rovnováha regulované. Je tam taky vysoké hladiny vápníku v těle bude snižuje parathormony vylil (negativní zpětná vazba), zatímco nízká hladina vápníku vede ke zvýšenému uvolňování parathormonu. To zase ovlivňuje Rozpis a hromadění kostí a tím reguluje uvolňování vápníku z kostí nebo začlenění vápníku do kostí. V případě Hypoparatyreóza (Nedostatečná příštítná tělíska), tento metabolismus vápníku již nelze regulovat. Ve vápníku je významné snížení hladiny vápníku krevcož pak vyvolává klinické příznaky nedostatku vápníku.

Příznaky

Příznaky nedostatečně příštítných tělísek jsou prostřednictvím jednoho obrovský nedostatek vápníku a zvýšený fosfát v krvi výrazný. Zejména nedostatek vápníku vede ke klinickým příznakům. Výrazně zvýšený je obzvláště tragický Citlivost na křeče v Kosterní svalstvo nebo v celém těle (Epileptické záchvaty). Typická je tzv. Paratyroidní hypofunkce Tlapky rukouzpůsobené křečemi. Kromě toho vede k nedostatku vápníku Ztráta citlivosti (Parestézie), Ztráta vlasů, sušič a hrubá pokožka. Klinické příznaky Tetany jsou Kontrakce Obličejové svaly při kartáčování obličejového nervu 1 až 2 cm před ušní lalůček (Chvostek znamení), stejně jako Nafouknutí polohy rukou při nafouknutí manžety na tlak nad systolickým tlakem (Trousseau znamení).

Mohla by onemocnění štítné žlázy způsobit závratě? Přečtěte si více o tom pod: Závratě a štítná žláza

Komplikace

Komplikace nedostatečně paratyroidní žlázy se objevují hlavně tehdy, pokud parathoromonální deficit není včas rozpoznán. U dětí to může vést k abnormalitám zubů, vývojovým poruchám a krátké postavě. U dospělých může dojít k dlouhodobému poškození deficitem parathormonu, pokud není včas detekováno a léčeno léky. Patří sem problémy se srdcem, katarakta (šedý zákal), Osteoporóza a kalcifikace v oblasti bazálních ganglií v mozku. To vede k tzv. Syndromu řízení. Klinickými příznaky jsou bolesti hlavy, poruchy řeči a pomalu postupující demence.

Diagnóza

Často vedou klinický obraz Příštítná tělíska hypofunkční v souvislosti s anamnézou pro podezření na diagnózu Hypoparatyreóza. Následná laboratorní diagnostika potom poskytne důkazy a zajistí diagnózu. A snížený vápník v séru by měl být vždy důvod pro stanovení hladiny parathormonu. V a čistá hypokalcemie hladina parathormonu se bude reaktivně zvyšovat, aby bylo možné tělu poskytnout více vápníku. Pokud jsou však příštítné tělísky chirurgicky odstraněny nebo jinak poškozeny, hladina parathormonu se kromě hladiny vápníku snižuje a potvrzuje tak diagnózu hypoparatyreózy (Příštítná tělíska hypofunkční). Stává se vrozená hypoparatyreóza (U pacientů s nedostatečnou příštítnou žlázou), které u dětí nebyly objeveny, může Zubní abnormality a Krátká postava Buďte důsledkem tohoto nedostatku. Chcete-li vyloučit kalcifikace, které se již v mozku vytvořily, Počítačová tomografie bude provedeno. Také EKG je důležité odhadnout, do jaké míry Srdce aby bylo možné vyloučit.

Terapie hypatyfaty příštítných tělísek

cíl drogová terapie pro hypertyreózu je udržování normální hladiny vápníku v krvi. Často bude Dihydrotachysterol nebo Rocaltrol tak jako Analogy vitaminu D v kombinaci s vápník používá se k udržení hladin vápníku. Protože příliš vysoká hladina vápníku může vést ke zvýšenému vylučování vápníku močí, měl by být vápník pravidelně kontrolován, pokud je příštítný tělísek nedostatečný.

Jinak můžete Ledvinové kameny nebo jeden Nefrocalcinóza Být výsledkem nadměrné koncentrace vápníku v moči. Aby se zabránilo těmto vedlejším účinkům, může být současně podáván doplněk vápníku Thiazidové diuretikum být předepsán. Tím se snižuje hladina vápníku v moči, čímž se předchází riziku tvorby ledvinových kamenů. Tato úroveň by měla být také pravidelně kontrolována.
V Akutní terapie pro tetanický záchvat intravenózní podávání vápníku je droga volby. Injekce by měla být provedena co nejpomaleji, protože jinak by postižená osoba měla Je mi teplo, nevolnost a bolest hlavy reagovat na podávání vápníku. Celoživotní substituce vápníku může dobře léčit tetanické křeče. Dlouhodobé důsledky jako jsou kalcifikace nebo katarakta nezvratný a nelze je léčit substitucí vápníkem.

profylaxe

V podstatě, Příštítná tělíska pokud možno nebudete poškozeni nebo odstraněni při jakékoli operaci štítné žlázy. Pokud to není možné, existuje možnost autotransplantace. Zde mohou být vaše vlastní příštítné tělísky zasazeny do svalové tkáně. Ty rostou do těchto oblastí a nadále produkují parathormony. Tato možnost také pomůže s rizikem radiačního poškození Rakovina štítné žlázy využil. Jako profylaxe jsou příštítné tělísky před začátkem ozařování přesunuty na jiné místo v těle, aby byly chráněny.

předpověď

Pokud je nedostatek hormonů rozpoznán brzy, je Příštítná tělíska hypofunkční snadno se léčí celoživotní substitucí hormonů. Dlouhodobé poškození však není možné šedý zákal nebo Kalcifikace v mozku léčit. Totéž platí pro důsledky u dětí, jejichž hormonální nedostatek nebyl v rané fázi rozpoznán. Proto prognóza do značné míry závisí na době diagnózy a terapie.