Obrázek kloubového sedlového kloubu

Obrázek pravé ruky při pohledu z dlaně s palcovým sedlovým kloubem
 1. Palcový sedlový kloub -
  Articulatio carpometacarpalis
  pollicis
 2. Distální falanga -
  Phalanx distalis
 3. Falanga -
  Falanga proximalis
 4. Metacarpal kosti
  palce -
  Os metacarpi
 5. Trapézová kosti
  (= velká polygonální noha) -
  Lichoběžník
 6. Mluvil - poloměr
 7. Cubit -Ulna
 8. Scaphoid kosti ruky -
  Scaphoid kosti
 9. Trapézová kosti
  (= malá polygonální noha) -
  Lichoběžníková kost
 10. Metacarpal kosti -
  Ossa metacarpi

Přehled všech obrázků Dr-Gumpert naleznete na: lékařské ilustrace

Související obrázky

Ilustrace
Osteoartróza prstu

Ilustrace
Prstový kloub

Ilustrace
ruka

Ilustrace
zápěstí

Ilustrace
Bolest zápěstí

Ilustrace
Karpální kosti

Ilustrace
Svaly - ruka

Ilustrace
Bolesti zad