mozek

synonymum

lat.: mozek, Řecký: Encefalon, engl.: Mozek

definice

Mozek je nejdůležitějším orgánem obratlovců a tvoří hlavní řídící centrum centrálního nervového systému a reguluje všechny vědomé a nevědomé funkce a procesy. Mozek je také nejrozvinutějším orgánem obratlovců, protože jeho velký počet neuronů v síti (19-23 miliard u lidí) je schopen zpracovat a vyhodnotit komplexní obsah informací a přizpůsobit fyzickou reakci tomuto obsahu (chování).

V neposlední řadě je mozek schopen ukládat a získávat zkušenosti a vzpomínky. Nejjednodušší procesy Centrální nervový systém jsou vzájemně propojeny tzv. reflexními cestami. Mají tu výhodu, že mohou zpracovat informace poměrně rychle a nemusí být nejprve vnímány prostřednictvím mozkové kůry. Patří mezi ně například regulace Tepová frekvence, dýchání, Pupilární reakce a samozřejmě Reflex patelární šlachy, což je povinné při reflexním testu. Tyto reflexy tvoří základ vrozených obranných reakcí a umožňují organismu rychle se přizpůsobit okolnímu prostředí. Například, pokud je světlo příliš silné, jsou žáci zúženi, aby se snížilo světlo dopadající na sítnici.

V neposlední řadě schopnost učit se a aplikovat naučený obsah, nebo být schopen ho vyhodnotit a aplikovat, určitě tvoří některé z nejpozoruhodnějších kognitivních funkcí mozku. Biologicky se to mění mozek neustále a neustále vytváří nové vazby mezi Neurony takže zhruba řečeno, máme na konci dne „jiný“ mozek, než ten, s nímž jsme se probudili. To znamená, že s každým novým spojením, které se vytváří mezi našimi nervovými buňkami, vzniká nová informační cesta prostřednictvím nového a starý obsah lze zpracovat. Tato schopnost absorbovat, zpracovávat a aplikovat informace činí z lidského mozku nejsložitější orgán, jaký známe. Spektrum funkcí mozku sahá od zjednodušených reflexních programů (které má každá nižší živá bytost) a vrozeného chování až po vysoce rozvinuté kognitivní procesy, jako je myšlení a učení.

Ilustrace mozek

Ilustrace obrys mozku

Mozek (1. - 6.) = endbrain -
Telencephalon (Cerembrum)

 1. Čelní lalok - Čelní lalok
 2. Parietální lalok - Parietální lalok
 3. Týlní lalok -
  Týlní lalok
 4. Temporální lalok -
  Temporální lalok
 5. Bar - Corpus callosum
 6. Boční komora -
  Boční komora
 7. Midbrain - Mesencephalon
  Diencephalon (8. a 9.) -
  Diencephalon
 8. Hypofýza - Hypofýza
 9. Třetí komora -
  Ventriculus tertius
 10. Most - Pons
 11. Cerebellum - Mozeček
 12. Midbrain aquifer -
  Aqueductus mesencephali
 13. Čtvrtá komora - Ventriculus quartus
 14. Cerebelární polokoule - Hemispherium cerebelli
 15. Prodloužená značka -
  Myelencephalon (Medulla oblongata)
 16. Velká cisterna -
  Cisterna cerebellomedullaris posterior
 17. Centrální kanál (míchy) -
  Centrální kanál
 18. Mícha - Medulla spinalis
 19. Vnější mozkový vodní prostor -
  Subarachnoidální prostor
  (leptomeningeum)
 20. Zrakový nerv - Zrakový nerv

  Přední mozek (Prosencephalon)
  = Mozek + diencephalon
  (1.-6. + 8.-9.)
  Hindbrain (Metencefalon)
  = Bridge + mozeček (10. a 11.)
  Hindbrain (Rhombencephalon)
  = Most + mozeček + protáhlá medulla
  (10. + 11. + 15)
  Mozkový kmen (Truncus encephali)
  = Midbrain + most + protáhlá medulla
  (7. + 10. + 15.)

Přehled všech obrázků Dr-Gumpert naleznete na: lékařské ilustrace

anatomie

Lidský mozek lze rozdělit na dvě poloviny mozku, tzv. Hemisféry. Váží 1245 až 1372 gramů (u lidí) a skládá se z téměř 23 miliard nervových buněk a mezibuněčné tkáně. Mozek je zakryt mozkovou lebkou (tzv. Neurocranium) a je oddělen od tzv. Lícní lebky (viscerocranium). Mozek plave v mozkomíšním moku, nazývaném také likér, který je tvořen choroidním plexem. Slouží jako výživné médium a jako ochrana proti pohybům mozku v lebce. Mozek je také obklopen meningy, které mají také ochrannou a nutriční funkci. Na povrchu mozku lze vidět tzv. Gyry a sulci (vinutí a údolí). Tito zvětší povrch mozku tak že několik nervových buněk vejde do stejného prostoru, jmenovitě lebka. V důsledku toho by se výkon mozku mohl zvýšit, aniž by lebka s ním musela do značné míry růst. Mozek může být povrchně rozdělen do různých laloků, z nichž některé tvoří neuroanatomické i funkční hranice. Patří sem čelní lalok (frontální lalok), parietální lalok (parietální lalok), týlní lalok (týlní lalok) a spánkový lalok (lalok chrámu). V těchto oblastech laloku jsou umístěna důležitá funkční centra centrálního nervového systému, jako je řečové a smyslové centrum (parietální lalok), sluchové centrum a sídlo prvotních instinktů nebo pocitů (spánkové laloky) a vizuální centrum, které se nachází v týlních lalocích. Ve frontálním laloku jsou motorická centra, vyšší kognitivní centra (myšlení, rozhodování), sídlo chování a pocit řízení („rozvoj myšlenky“). Složitá spolupráce těchto center navzájem a schopnost myslet a plánovat jako jednotlivci odlišují lidi od ostatních obratlovců. Tyto zvláštní schopnosti se samozřejmě odrážejí také v hrubé anatomii mozku různých obratlovců. Mozky se liší velikostí a tvarem a v mnoha případech jsou také přizpůsobeny zvláštním úkolům. Čichové centrum a sluchové centrum jsou zvláště silné u psů a jsou mnohokrát citlivější než lidské smysly. Každý druh, bez ohledu na to, jak pokročilý, musí přežít v přírodě pomocí zvláštních schopností. Mohou být také fyzické povahy. Další vývoj smyslů, který v konečném důsledku umožňuje komunikaci s prostředím, je však důležitým procesem a v konečném důsledku součástí přirozeného vývoje.

struktura

To je strukturované mozek je v několika sekcích mozku:

 • Endbrain = Telencefalon
 • Diencephalon = Diencephalon
 • Mozkový kmen = Truncus encephali

Do Mozkový kmen patřit:

 • Midbrain = Mesencephalon
 • Afterbrain = Metencephalon z most (Pons) a Mozeček
 • Rozšířená značka = Medulla oblongata


Konec a diencephalon mozku společně tvoří to Přední mozek (Prosencephalon), bývalý z Mozková kůra (Cortex), den Bazální ganglie a limbický systém Skládá se. Ten zahrnuje struktury thalamus, epi-, sub- a hypothalamus, jakož i metathalamus.
Z Mozkový kmen des Gehrins je uvnitř Midbrain, Afterbrain jako prodloužená značka rozdělený. Midbrain je tvořen Čtyři kopce deska (Tectum), Kapuce Midbrain (Tegmentum) a Mozkové nohy (Crura cerebri) společně.
Afterbrain zahrnuje to Mozeček (Cerebellum) a most (Pons). Alternativně lze také nazvat můstek, mozeček a protáhlou dřeň Hindbrain (Rhombencephalon) jsou seskupeny dohromady.
Pokud je mozek neporušený, lze z vnější strany vidět endbrain, mozek na zádech a zadní mozek. Endbrain je rozdělen podélně na dvě stejné části, mozkové hemisféry, znatelnou centrální brázdou. Co se týče polohy, endbrain a diencephalon se nacházejí v přední a střední lebeční fossě, mozkovém kmeni - zejména mozečku - na druhé straně v zadní fossě. Medulla oblongata jako struktura mozku pokračuje hladce do míchy.
Uvnitř mozku uzavírá prostory, které s Nervová voda (Liquor cerebrospinalis) jsou naplněny a tvoří koherentní komorový systém. Jejich úkolem je chránit mozek před vibracemi.

Krev do mozku

Krev do mozku může v přední a zadní oběh být seskupen.
Z přední oběh mozku je zprava a zleva Karotická tepna (Společná krční tepna) krmeno. Vnitřní krční tepna se od ní oddělí (Vnitřní krční tepna), což zase vydává dvě cévy, které přitahují mozek: Arterria cerebri přední (přední mozková tepna) a Mediální mozková tepna (střední mozková tepna). Boční část (Přední mozková tepna) nebo střední část (Zadní mozková tepna) mozkových hemisfér. Všechny výše uvedené cévy zásobující mozek existují dvojmo, protože jsou umístěny na levé i pravé straně těla.
Z zadní oběh mozku formy ze dvou vertebrálních tepen (Vertebrální tepna), které se stanou nepárovou bazilární tepnou (Bazilární tepna) sjednotit. V jeho průběhu k mozku, toto vydává několik větví dodávat mozkový kmen a nakonec končí jako zadní mozková tepna (Zadní mozková tepna), se kterou mají zadní části endbrainu a částečně i diencephalon krev pokud. Také to jsou cévy mozku vytvořeno dvakrátVýjimkou je bazilární tepna, která existuje pouze jednou.
Mezi třemi mozkovými tepnami jsou menší spojovací cévy (Zajištění) koherentní cévní systém, Circulus arteriosus cerebri Willisii ("Willisi arteriální mozkový oběh"). Takový systém se nazývá anastomózový systém (anastomóza = síťové vaskulární spojení) v důsledku spojení mezi nimi.

Mozek

Mozková kůra Z vývojového hlediska (kůra) tvoří nejnovější část mozku.
Tady jsou složité procesy, jako například:

 • Jazyk
 • motorické procesy
 • diferencované senzory (Hmatový pocit, pocit tlaku, bolest ...)
  a
 • Pocity

zpracovány, ve srovnání s jinými informacemi a reagovaly na tyto pocity specifickou reakcí (motorická centra). Součástí funkcí jsou další funkce, jako je paměť, myšlení, učení i pocity Mozek.
Hlubší části mozku, tzv. Mozková jádra, představují důležité spínací body pro motorické a smyslové podněty, v určitém smyslu „směrují“ informace z periferie a dalších mozkových center a přenášejí ji do mozkové kůry.

Další informace viz: Mozek

Diencephalon

Obrázek nabídky

Diencephalon je zodpovědný za hormonální regulaci těla, za důležité autonomní procesy (bezvědomé funkce) a je také bodem přechodu pro podněty z prostředí, které jsou vyvolány do vědomí mozkovou kůrou ("Brána do vědomí"). Hormony regulují různé procesy v těle, jako je metabolismus, růst a reprodukce. Nejdůležitějším systémem regulujícím hormon je osa hypotalamus-hypofýza (hypofýza). Tato osa je zodpovědná za zajištění toho, aby důležité růstové a reprodukční impulsy dosáhly těla a mohly tam rozvíjet svůj účinek. Důležitými představiteli jsou hormon štítné žlázy, růstový hormon a pohlavní hormony. Kromě toho diencephalon reguluje náš biorytmus, naše stravovací a nápojové chování (hlad a žízeň) a naši sexualitu.

Další informace viz: Diencephalon

Midbrain

Midbrain představuje místo v mozku, kde se aktivují a přepínají důležité centrální nervové reflexy. Jsou zde také důležitá centra, která modulují a koordinují motorické programy pomocí messengerových látek (neurotransmiterů). Zde hraje dopamin důležitou roli. U některých lidí je produkce dopaminu narušena a hrubé motorické dovednosti jsou vadné (Parkinsonova choroba). Kromě toho jsou ve středním mozku a poté v rozšířené míše umístěny regulační centra pro autonomní procesy, jako je dýchání, kardiovaskulární systém a regulace krevního tlaku. Midbrain také dostává motorické informace z periferie, aby je synchronizoval s motorickými programy, které jsou vyvíjeny v mozku, aby generovaly jednotné pohyby společně s mozočkem.

Přečtěte si také náš hlavní článek: The Midbrain

Mozeček

Mozek tvoří zvláštní příklad mozku a zabývá se hlavně modulací, regulací a koordinací motorických impulsů a podnětů v těle. Úkolem mozečku spolu s orgánem rovnováhy je udržovat rovnováhu a koordinovat svalový tonus. Stejně jako u počítačů se informace z různých částí mozku přivádějí do mozečku, zpracovávají a přepočítávají. Může tedy dojít k cílené motorické akci. V neposlední řadě je mozku přiřazena vlastní „paměť“ motoru, kde jsou uloženy určité často používané motorové programy.

Další informace viz: Mozeček

Medulla oblongata

Prodloužená mícha (medulla oblongata) tvoří pokračování středního mozku a obsahuje také důležité části centrálních nervových reflexních cest. Většina takzvaných jader lebečních nervů je také lokalizována v prodloužené míše. Kraniální nervy jsou periferní nervy, které vznikají přímo z mozku a plní řadu různých úkolů. Jádra přidružených lebečních nervů sestávají ze souboru nervových buněk, které se specializují na specifický úkol nervu a jsou umístěny hlavně v prodloužené míše. Části autonomních regulačních center pro dýchání a oběhový systém jsou také umístěny v podlouhlé míchě, takže zranění, která se zde vyskytují, jsou často neslučitelná se životem.

Další informace viz: medulla oblongata

souhrn

Stručně řečeno, mozek je nejdůležitější superordinovanou instancí našeho organismu. Zde je regulováno a prováděno velké množství procesů, které umožňují interakci s prostředím. Mozek také ovládá důležité fyzické procesy, které ovlivňují růst a vývoj organismu. Mozek je v neposlední řadě sídlem osobnosti, pocitů a myšlenek, a tak tvoří jedno z největších tajemství vědy.