Obrázek žaludek

Obrázek žaludku: A - žaludek se sousedními orgány zepředu a B - žaludeční otvor po odstranění přední stěny
 1. Jícen - Jícen
 2. Řez na vstupu žaludku -
  Incisura cardialis
 3. Vstup do žaludku -
  Ostium cardiacum
 4. Žaludí kupole -
  Fundus gastricus
 5. Tělo žaludku -
  Corpus gastricum
 6. Velké zakřivení žaludku -
  Curvatura major
 7. Duodenum,
  horizontální část -
  Duodenum, pars horizontalis
 8. Duodenum, horní část -
  Duodenum, pars superior
 9. Nosič žaludku - Pylorus
 10. Malé zakřivení žaludku -
  Curvatura minor
 11. Záhyby žaludku - Plicae gastricae

Přehled všech obrázků Dr-Gumpert naleznete na: lékařské ilustrace

Související obrázky

Ilustrace
Tlusté střevo

Ilustrace
Tenké střevo

Ilustrace
slezina

Ilustrace
Bolest v jícnu

Ilustrace
Bolestivá bolest v oblouku

Ilustrace
Levá břišní bolest

Ilustrace
jícen